Dražba rodinného domu v Těchlovicích

03.08.2021

Draženou nemovitostí je zděný, nepodsklepený objekt bydlení se dvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Těchlovice, v místní části s názvem Přerov, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Těchlovice 172, 405 02 Těchlovice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 152/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem a po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 150/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Těchlovice, č.p. 37, 405 02 Těchlovice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní žumpu na vyvážení. Dle informací ČSÚ v obci Těchlovice se dále nachází hloubková kanalizace. Objekt sestává ze 3 bytových jednotek o velikosti 2+kk (I. nadzemní podlaží), 3+1 a 1+kk (II. nadzemní podlaží) a dále 4 pokojů (podkroví) se společným sociálním zařízením a společným vstupem. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1897. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2002 byla provedena oprava stropů, rekonstrukce rozvodů (elektro, vody), byla provedena výměna původních oken za nová plastová, byly osazeny nové vstupní dveře, byly položeny nové podlahové krytiny a obklady, byl pořízen nový zdroj teplé vody a byla provedena kompletní modernizace sociálního zázemí a kuchyní. V roce 2021 byl pořízen nový kotel na tuhá paliva. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Více informací zde: https://www.okdrazby.cz/drazba/50990-rodinny-dum-v-obci-techlovice-okr-decin 

Kontaktujte makléře nebo prodávajícího