Dražba 1/2 bytu 1+kk v Děčíně

10.02.2022

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 319/4 v budově č.p. 318, 319, 320, příslušející k části obce Děčín III-Staré Město, na pozemku p.č. 626, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu v rozsahu 192/17771 a dále ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 96/17771 k pozemkům p.č. 626 - zastavěná plocha a nádvoří, a p.č. 629/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví č. 1623, č. 1584 a č. 609, vše v k.ú. Děčín-Staré Město, obec Děčín, okres Děčín, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Kladenská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 661 a přes pozemek p.č. 1121, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Děčín. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1979. V roce 2010 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a byla provedena výměna původních oken za nová včetně parapetů.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+kk s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Předmětem ocenění jsou dále pozemky p.č. 626 a p.č. 629/1 /spoluvlastnický podíl/, které tvoří s domem jednotný funkční celek. Na pozemku p.č. 629/1 jsou situovány venkovní úpravy (drátěné pletivo s kovovými sloupky, dřevěné latě s kovovými sloupky, kovová vrátka, zpevněná plocha betonová, venkovní schody betonové).

Nejnižší podání je 86 667 Kč 

Úvěr na tuto nemovitost můžete mít se splátkou od 1 278 Kč se splatností 6 let. Rád ho s vámi vyřídí Jan Schwarzbach, hypoteční poradce. 

Kontaktujte makléře nebo prodávajícího